Namaszczenie chorych

Terminy udzielania Sakramentu Chorych w Parafii: podczas odpustów parafialnych (św. Anny i św. Rocha), podczas Dnia Chorego, podczas każdorazowego wezwania księdza (nr. komórki szpitalnej: +48 690 220 142).


Wymagania:

  • chęć przyjęcia wyrażona przez osobę,
  • wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
  • przystąpienie do sakramentu pokuty.