Eucharystia

Terminy I Komunii w Parafii: Niedziela Zesłania Ducha Świętego (święto ruchome); w kościele Łowoszowie w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (niedziela poprzedzająca Niedzielę Zesłania Ducha Świętego)


Potrzebne dokumenty:

  1. skrócony odpis aktu chrztu dziecka (jeśli było chrzczone poza parafią),


Wymagania stawiane dzieciom:

  • prowadzenie życia prawdziwie chrześcijańskiego,
  • przystąpienie do sakramentu pokuty,
  • zaliczenie przygotowania podczas katechezy szkolnej,
  • zaliczenie przygotowania bliższego prowadzonego przy parafii,
  • w przypadku osób spoza tutejszej parafii wymagane jest odpowiednie zaświadczenie wystawione przez parafię, do której aktualnie dana osoba należy (wg miejsca zamieszkania, a nie zameldowania).