Małżeństwo

Terminy Nauk przedmałżeńskich w Parafii: dwa terminy na jesień i dwa terminy na wiosnę.


Potrzebne dokumenty:

  1. akt chrztu (ważne 6 miesięcy);
  2. dowody osobiste;
  3. zaświadczenie o stanie wolnym z USC (ważne 6 miesięcy);
  4. świadectwo maturalne (ostatniej klasy szkoły średniej)
  5. akt małżeństwa (w przypadku osób które wcześniej zawarły związek cywilny)


Wymagania stawiane przyszłym małżonkom:

  • spisanie protokołu przedmałżeńskiego, 
  • odbycie nauk przedmałżeńskich,
  • przystąpienie do sakramentu pokuty,
  • w przypadku osób spoza tutejszej parafii wymagane jest odpowiednie zaświadczenie wystawione przez parafię, do której aktualnie dana osoba należy (wg miejsca zamieszkania, a nie zameldowania).