Chrzest

Terminy Chrztów św. w Parafii: 2 i 4 niedziela miesiąca, podczas Mszy św. o godz. 12.30
(w okresie wakacyjnym - w lipcu i sierpniu, o godz. 11.00)


Potrzebne dokumenty:

 1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 2. dowody osobiste,
 3. informacje o danych personalnych chrzestnych.


Wymagania stawiane chrzestnym:

 • przyjęty sakrament bierzmowania i ukończony 16 rok życia,
 • prowadzenie życia prawdziwie chrześcijańskiego,
 • przystąpienie do sakramentu pokuty,
 • odbycie nauki przed chrzcielnej 
  • Daty nauk w roku 2024:
   • 13 stycznia
   • 10 lutego
   • 9 marca
   • 13 kwietnia
   • 11 maja
   • 8 czerwca
   • 13 lipca
   • 10 sierpnia
   • 7 września
   • 12 października
   • 9 listopada
   • 7 grudnia
 • w przypadku osób spoza tutejszej parafii wymagane jest odpowiednie zaświadczenie wystawione przez parafię, do której aktualnie dana osoba należy (wg miejsca zamieszkania, a nie zameldowania).