Kapłaństwo

Termin Święceń Kapłańskich w Diecezji: sobota poprzedzająca niedzielę Zesłania Ducha Świętego.


Wymagania stawiane kandydatom do święceń:

 • wolność wyboru,
 • odpowiednia formacja,
 • nieskażoną wiarę,
 • prawdziwą intencję,
 • wymaganą wiedzę,
 • dobrą opinię,
 • nienaganne obyczaje,
 • wypróbowane cnoty,
 • inne przymioty fizyczne i psychiczne przydatne duszpasterzowi,
 • minimalny wiek kanoniczny,
 • ukończenie studiów filozoficzno – teologicznych.