Pokuta i pojednanie

Terminy Sakramentu Pokuty i Pojednania w Parafii: w niedzielę podczas trzech pierwszych Mszy św., w dni powszednie przed poranną Mszą św. (ok. 6:25), przed wieczorną Mszą świętą (od 17:30) oraz w piątki przed mszą szkolną od g. 16:00 (dla dzieci). W każdym przypadku tak długo jak są penitenci.


Warunki dobrej spowiedzi:

  1. Rachunek Sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Spowiedź szczera
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu