Wspólnota Żywego Różańca

Wspólnota Żywego Różańca

“Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na Was młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia.” Jan Paweł II, “Rosarium Virginis Mariae”.

Żywy Różaniec – wspólnota ludzi, którzy modlą się każdego dnia na Różańcu. Wspólnota jest podzielona na mniejsze grupy po 20 osób. Każdy członek wspólnoty odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. W ten sposób, w ciągu dnia odmawia różaniec. Modlitwa Żywego Różańca wspiera potrzeby całego Kościoła.

Wspólnota Żywego Różańca założona przez Paulinę Jaricot (1799–1862) w Lyonie w roku 1826. Mając 20 lat Paulina angażuje się w działalność misyjną. Była ona bliskim współpracownikiem św. Jana Marii Vianeya proboszcza z Ars. Wspólnota Żywego Różańca została oficjalnie zatwierdzona i stale wspierana przez papieża Grzegorza XVI i uzyskała status kanoniczny dnia 27 stycznia 1832.

Wspólnota Żywego Różańca – nie jest czymś nowym w wierze, jest kontynuacją modlitwy Różańcowej, którą promował św. Dominik, i która została mu dana w objawieniu Matki Bożej.

CEL: Celem Żywego Różańca – uśmierzyć gniew Boga na grzeszny świat przez wstawiennictwo Matki Bożej, modlić się o Boże błogosławieństwo dla Kościoła i  o ewangelizację oraz szerzenie wiary, aby przywrócić i pogłębić wiarę w sercach ludzi, sprzyjać nawróceniu grzeszników i wzmocnieniu Świętej Matki Kościoła.

CZAS: O każdej porze dnia i nocy, w każdym miejscu. Członkowie Żywego Różańca mogą organizować spotkania modlitewne na wspólnej modlitwie, czytaniu Pisma Świętego, w celu omówienia kwestii wiary i zasady życia chrześcijańskiego i innych sprawach duchowych.

PODSTAWOWE WYMAGANIA: Posłuszeństwo wobec Jego Świątobliwości Papieża, biskupów diecezji oraz kapłanów parafii, gdzie Stowarzyszenie Żywego Różańca istnieje. Stały udział w życiu Kościoła, poprzez udział we Mszy Świętej, przyjmowaniu sakramentów, aktywne życie chrześcijańskie dla dobra Kościoła katolickiego. Przez modlitwę, ofiarę każdego członka Żywego Różańca, który jest współodpowiedzialny za losy Kościoła katolickiego, zbawienia ludzi i szerzenie wiary!