Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

Po rekolekcjach, które wygłosił ks. Eugeniusz Ploch (koordynator Wspólnot Odnowy w diecezji opolskiej) w październiku 2011 roku, została zawiązana w Oleśnie, przy parafii Boże Ciała Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym.

Opiekunem duchowym wspólnoty jest ks. Damian Cholewa, natomiast liderem świeckim pani Alicja Cepil.

Celem wspólnoty jest rozwijanie się w poznawaniu Pana Jezusa jako żywej osoby, poznanie drugiego człowieka oraz odkrywanie i rozwijanie charyzmatów. Wspieramy różnorodne inicjatywy w naszej parafii, aby dawać dobre świadectwo o żywym Bogu.

Spotkania wspólnoty odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.00 w kościele św. Michała w Oleśnie. Gromadzimy się między innymi na Eucharystii, modlitwie wspólnotowej, Adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwie śpiewem. Od czasu do czasu modlimy się Nieszporami rozważając przy tym Słowo Boże. W naszej Wspólnocie dzielimy się również wiarą w małych grupach dzielenia, po których uwielbiamy Boga braterskim spotkaniem i modlitwą. Więcej o nas na stronie https://www.facebook.com/odnowa.olesno