Wspólnota Dzieci Maryi

Wspólnota Dzieci Maryi

Wspólnota Dzieci Maryi w Oleśnie to grupa dziewczyn w wieku szkolnym, które poprzez aktywne uczestnictwo w życiu parafii chcą pogłębiać swoją wiarę. Od 2018 roku ich duszpasterzem jest ks. Tomasz Kornek. Celem wspólnoty jest dążenie do dojrzałości w wierze na wzór Niepokalanej.


Do obowiązków Dziecka Maryi należą:
1. Dziecko Maryi żyje w łasce uświęcającej
2. Bierze czynny udział w Eucharystii
3. Czci Niepokalaną i pragnie Ją naśladować
4. Często rozmawia z Bogiem na modlitwie
5. Pogłębia swoją wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania Dzieci Maryi
6. Kocha swoją parafię. Aktywnie włącza się w jej życie
7. Dba o religijną atmosferę w rodzinie
8. Stara się być wzorem ucznia
9. Śpieszy bliźnim z pomocą
10. Jest apostołem wśród otoczenia

Spotkania Wspólnoty Dzieci Maryi odbywają się co dwa tygodnie w domu im. św. Edyty Stein w godzinach przedpołudniowych. Nie są one prowadzone w nudny i monotonny sposób. Oprócz interesującego i treściwego wykładu na temat związany z wiarą, jest również czas na gry i zabawy dla najmłodszych, wspólny śpiew czy dyskusje. W wakacje i ferie zimowe są organizowane kilkudniowe wyjazdy lub półkolonie. Jest to czas, zawiązywania się przyjaźni, które w następstwie mogą trwać latami. Wspólnota Dzieci Maryi uczy obowiązkowości, pokory i odpowiedzialności. Między innymi te cechy pomagają dziewczynom wkroczyć w dorosłość. Oficjalne przyjęcie do Wspólnoty odbywa się 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP na Mszy Świętej wieczornej.

Do grupy mogą dołączyć dziewczyny, które ukończyły przynajmniej drugą klasę szkoły podstawowej.