Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Z dniem 9 maja 1991 roku weszła w życie ustawa sejmowa umożliwiająca zorganizowanie pomocy osobom niepełnosprawnym z dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi. Na mocy tej ustawy zaczęły powstawać warsztaty terapii zajęciowej przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Oleśnie został założony przez panią Czesławę Sulnicką w która była ówczesnym prezesem Towarzystwa Pomocy Ludziom w Oleśnie. Warsztat powstał w opuszczonym lokalu bo byłym kasynie milicyjnym. Od początku istnienia tj. od zawarcia umowy dnia 29 listopada 1994 roku ma swoją siedzibę przy ul. Dworcowej 13a w Oleśnie. Warsztat rozpoczął swoją oficjalną działalność 1 stycznia 1995 roku, natomiast pierwsi uczestnicy zostali przyjęci 2 lutego. Uroczyste poświęcenie placówki odbyło się 28 lutego. Na początku do Warsztatu uczęszczało 20 uczestników którzy korzystali z zajęć w pracowniach taki jak : kulinarna, krawiecka, stolarska, dziewiarska, introligatorska, plastyczna, muzyczna oraz odbywały się zajęcia z pedagogiem, psychologiem i rehabilitantem.

Pierwszym kierownikiem placówki była założycielka WTZ mgr Czesława Sulnicka i sprawowała tę funkcję przez ponad półtora roku. Następnie funkcję tę przejął mgr Kazimierz Sosnowski, który pełnił to stanowisko do 2000 roku. Starostwo Powiatowe ogłosiło konkurs na nowego kierownika Warsztatu, który wygrał mgr Andrzej Brocki – długoletni rehabilitant tej placówki. Swoją funkcję pełnił do 30 listopada 2004 roku. został rozpisany przez Starostwo Powiatowe konkurs na nowego kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej. Konkurs ten wygrała mgr Ewa Janiszewska – Dandyk, która funkcję kierownika zaczęła oficjalnie pełnić z dniem 1 grudnia 2004 roku i pełni ją w dalszym ciągu.

Opiekunem duchowym uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olesnie jest ks. Dariusz Domerecki