Ruch Szensztacki

Ruch Szensztacki

„Pokłon Ci oddaję przed twoim obrazem o Trzykroć Przedziwna, Potężna, Łaskawa, z wszystkimi którzy się Tobie oddali i umrzeć dla Twego Królestwa są gotowi. Twój obraz w sobie odtworzyć pragniemy, odnowić nasze przymierze miłości i narzędziami Twymi być chcemy – rozszerzaj przez nas Królestwo Ojca.”
o. Józef Kentenich

Ruch Szensztacki to ruch zapoczątkowany 18 października 1914 roku przez przymierze młodego niemieckiego księdza ojca Józefa Kentenich z Matką Bożą. Jego nazwa pochodzi od miejscowości Schonstatt w Niemczech, co w tłumaczeniu oznacza „piękne miejsce”. Tam znajduje się prasanktuarium z obrazem Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. w ramach rozszerzenia się tego dzieła na całym świecie powstały liczne sanktuaria wzorowane na tym z Schonstatt. W Sanktuariach Szensztackich Maryja czczona jest jako Matka Trzykroć Przedziwna, bo w Jej osobie działa Trójca Święta. Maryja jest wybraną córką Boga, Matką Jezusa Syna Bożego i Oblubienicą Ducha Świętego.

Puch polega na tworzeniu „miniatury sanktuarium” w naszych domach. rodzinach przez przyjmowania obrazu Matki Bożej w formie kapliczki, która pielgrzymuje od domu do domu wśród Rodzin należących do Kręgów. Z obrazu tego Maryja z miłością zaprasza wszystkich do wspólnej modlitwy i rozmowy ze sobą. Podczas tych odwiedzin otrzymujemy takie same łaski, jak przy nawiedzeniu Sanktuarium, a najbliższe znajduje się w Winowie k. Opola.

Pierwszy najstarszy Krąg Rodzin Szensztackich w Oleśnie powstał w roku 1994. Opiekunem tego okręgu jest Pani Klinger – mama księdza Waldemara Klingera. Obecnie nasza Parafia liczy 10 Kręgów Szensztackich z których każdy ma swojego opiekuna i zrzesza około 12 – 15 rodzin. Przyjmujemy Maryję średnio raz na 6 tygodni przez 4 dni, nie licząc dnia przyjścia i odejścia. Powstało również wiele Kręgów w okolicznych miejscowościach, z czego bardzo się cieszymy. Rozszerzając to dzieło spotykamy się średnio raz na trzy miesiące przebywając z Matką Bożą i ze sobą nawzajem przy herbatce i poczęstunku.

Pielgrzymująca Matka Boża Trzykroć Przedziwna przychodząc do naszego życia chce zawrzeć z nami Przymierze Miłości, błogosławić nam, naszym domostwom i wypraszać potrzebne łaski.

Mamy świadectwa osób, które doświadczyły wielu łask po przyjęciu tego cudownego obrazu w swoim domu. Matka Boża puka delikatnie, a my otwórzmy dla niej nasze serca i wpuśćmy Ją do naszego życia, aby czyniła w nim cuda.

Wszystkich chętnych do wstąpienia w Kręgi Rodzin Szensztackich, działających w naszej miejscowości nie tylko oraz do przyjmowania cudownego obrazu Matki Bożej w tej małej kapliczce, serdecznie zapraszamy jako Oleska Wspólnota.

Zostańmy sługami Maryi, bo „sługa Maryi nigdy nie zginie”, jak mówią słowa umieszczone wokół obrazów Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w każdym Sanktuarium Szensztackim. Oddajmy się więc w Jej Matczyne ramiona pełni wiary i pewności, że Ona się o nas zatroszczy.

„Weźcie obraz Matki Bożej i dajcie Jej honorowe miejsce w waszym domu. To miejsce stanie się miniaturą sanktuarium, gdzie ten łaskami słynący obraz dowiedzie mocy swojego działania poprzez stworzenie świętej rodziny i formowanie świętych jej członków”.
o. Józef Kentenich