Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza

W każdej parafii przy ołtarzu posługuje Liturgiczna Służba Ołtarza, czyli ministranci.W naszej parafii grupa ta skupia w swoich szeregach chłopców w wieku szkoły podstawowej. Odrębną grupę stanowią lektorzy.

Od września 2018 r. opiekunem grup ministrantów i lektorów jest ks. Dariusz Domerecki 

Kto to jest ministrant i jakie pełni zadania?Ministrant (łac. ministro, -are; -avi; -atum – służyć, posługiwać, pomagać) – w katolicyzmie: osoba posługująca przy celebracji Mszy św. oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, śluby, pogrzeby, czy nabożeństwa). Ministranci są wiernymi świeckimi. Zaleca się, aby po okresie przygotowawczym zostali uroczyście pobłogosławieni do pełnienia funkcji ministranta w Zgromadzeniu Liturgicznym.Każda diecezja, a nawet parafia ma własne zasady, dotyczące ubioru członków Liturgicznej Służby Ołtarza. Tradycyjnym strojem, który ma najdłuższą historię jest:
a) sutanka – suknia, zakładana w pasie, której kolor odpowiada okresowi liturgicznemu (może być zielona, czerwona, fioletowa, rzadziej spotykana biała lub złota);
b) komża – skrócona alba o szerokich rękawach koloru białego;
c) kołnierz – zakładany wokół szyi i na ramiona, a na niego zakładana jest komża. Kolor również odpowiada okresowi liturgicznemu i nigdy nie może się różnić od koloru sutanki;
d) alba – dla lektorów i ceremoniarzy. 

Stopnie zwyczajowe formacji ministranckiej: kandydat, ministrant, lektor, ceremoniarz.  

Patroni LSO to: św. Alojzy Gonzaga. św. Dominik Savio, św. Jan Berchmans, św. Stanisław Kostka, św. Tarsycjusz, św. Jan Bosco.

Zbiórki ministranckie odbywają się w Domu św. Edyty Stein bądż na Wikarówce w soboty.W poniedziałki po Mszy św. wieczornej od g. 18.45 do 20.45 ministranci chodzą na halę Zespołu Szkół w Olesnie, gdzie grają w piłkę nożną i siatkówkę. Przygotowują się w ten sposób do dekanalnych i diecezjalnych rozgrywek.W ciągu roku formacyjnego ministranci uczestniczą w Diecezjalnej Pielgrzymce LSO na Górę św. Anny, w Pielgrzymce LSO na Mszę św. Krzyża w Wielki Czwartek do Katedry Opolskiej, w obozie wypoczynkowym w czasie wakacji oraz w innych wyjazdach.