Chór Parafialny

Chór Parafialny

Grupa 25-30 członków , która spotyka się regularnie co piątek. Celem spotkań jest nie tylko przygotowaniem śpiewów zgodnie z kalendarzem liturgicznym, ale także formacja: świadome pogłębianie życia chrześcijańskiego poprzez tworzenie wspólnoty Chrystusowej. Chór istnieje już 10 rok. Na spotkania przychodzą dzieci, młodzież szkolna, studenci, jak i osoby dorosłe. Każdy, kto chciałby na sposób muzyczny uczestniczyć w życiu naszej parafii, znajdzie otwarte drzwi do naszej wspólnoty w każdy piątek po 19 do domu Edyty Stein. Opiekunem chóru jest ks. Dariusz Domerecki.