Małżeństwo

parafia-olesno.pl

Termin ślubu: do uzgodnienia w kancelarii parafialnej.

Dokumenty wymagane do sporządzenia protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej:

• dokumenty tożsamości (dowód osobisty)
• świadectwo Chrztu św. (ważne jest 6 miesięcy od daty wystawienia)
• świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły średniej
• dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne są 3 miesiące od daty wystawienia)

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa:

1. Miejscem załatwiania spraw przdślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego. Tam, na trzy miesiące przed ślubem (nie wcześniej), narzeczeni zgłaszają się do spisania protokołu przedślubnego, przynosząc ze sobą dowody osobiste i wnioski z USC (jeśli jest to ślub tzw. konkordatowy). Wcześniej niż trzy miesiące przed ślubem, możliwe jest jedynie wstępne ustalenie terminu ślubu.
2. Ślub powinien mieć miejsce w parafii, gdzie został spisany protokół przedślubny. W wyjątkowych sytuacjach, dla słusznych przyczyn, narzeczeni mogą prosić swego księdza proboszcza o zezwolenie na ślub w innym kościele. W takiej sytuacji zezwolenie, zwane licencją, otrzymują dopiero po wygłoszeniu zapowiedzi, wysłuchaniu nauk przedślubnych, rozmowie egzaminacyjnej i po złożeniu metryk Chrztu św.
3. Zapowiedzi głoszone są przez 3 niedziele w parafii i narzeczonego i narzeczonej. Podstawą do głoszenia zapowiedzi jest protokół przedślubny i pismo, które otrzymuje się dla drugiej parafii w miejscu spisania tegoż protokółu. Pismo to należy jak najszybciej dostarczyć do właściwej parafii, a po wygłoszeniu zapowiedzi odebrać zaświadczenie wygłoszenia i przekazać do parafii, w której został spisany protokół przedślubny.
4. Metryki Chrztu należy złożyć najlepiej w dniu spisania protokółu przedślubnego, a najpóźniej przy spisaniu akt ślubu lub wystawieniu licencji. Metryka musi nosić świeżą datę wystawienia (nie wcześniejszą niż 3 miesiące do daty ślubu) i posiadać adnotację o stanie wolnym.
5. Oboje narzeczeni są zobowiązani do wysłuchania nauk przedślubnych i konferencji w punkcie poradnictwa rodzinnego.
6. Narzeczonych obowiązują 2 spowiedzi przedślubne: pierwsza na początku przygotowań, druga krótko przed zawarciem małżeństwa.
7. Zaświadczenie z USC pozwalające na małżeństwo konkordatowe lub o zawarciu związku w USC narzeczeni dostarczają do parafii w dniu spisania protokołu z datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące do daty zawarcia związku małżeńskiego.
8.Sakrament małżeństwa narzeczeni przyjmują zwykle podczas Mszy św. Jeśli jest to ślub poza Mszą św. należy wcześniej poprosić kapłana o Komunię św.
9. Na robienie zdjęć, filmowanie i nagrywanie podczas ślubu należy uzyskać zezwolenie u księdza proboszcza lub innego kapłana sprawującego liturgię.
10. Przyjęcia ślubne powinny być urządzane z kulturą i godnością. Nadużywanie alkoholu jest niezgodne z zasadami życia chrześcijańskiego i świadczy o niskim poziomie życia ludzkiego.

Czym jest Sakrament małżeństwa?

Małżeństwo to głęboka wspólnota życia i miłości między mężczyzną a kobietą zawarta w obliczu Boga, według formy ustanowionej przez Kościół. Sakrament małżeństwa zostaje zawarty wtedy, gdy mężczyzna i kobieta złożą przed Bogiem i Kościołem przyrzeczenie, które przyjęte i potwierdzone przez Boga dopełni się przez ich cielesne zjednoczenie.

Kościół naucza, że do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego potrzebne jest spełnienie trzech warunków:

1. dobrowolna zgoda na jego zawarcie,
2. zgoda na związek wyłącznie jedną wybraną osobą na całe życie,
3. otwartość na dzieci.

Jakich łask udziela sakrament małżeństwa?

Sakrament małżeństwa rodzi między małżonkami węzeł wieczysty i wyłączny. Zgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego Boga. Dlatego zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane. Ponadto sakrament ten udziela małżonkom koniecznej łaski do osiągnięcia w życiu małżeńskim świętości oraz odpowiedzialnego przyjęcia dzieci i ich wychowania.

W ramach przygotowania do Sakramentu potrzeba odbyć spotkanie z Poradni Rodzinnej. Doradcy przyjmują w poniedziałki od godz. 17.00 w kancelarii. Umówienie spotkania telefoniczne w godzinach kancelaryjnych.
Nasi doradcy:
Grażyna Chałupka
Dorota Jokiel tel.: 888 213 969
Zdzisław Pytka tel.: 668 164 649
Krzysztof Baron tel. 501 397 284

UWAGA!!! W NASZEJ DIECEZJI NIE PRZYJMUJEMY NAUK PRZEDMAŁZEŃSKICH ZROBIONYCH ON-LINE!!!

Jakich rad udziela małżonkom papież Franciszek?

„Są trzy słowa, które trzeba mówić zawsze, trzy słowa, które muszą być w domu: czy można, dziękuję, przepraszam.”