Odpust św. Anny – ujęcia z powietrza (Foto by Mateusz Pawełczyk)