Pielgrzymka Wielkopostna – Kielce-Jędrzejów-Św. Krzyż