Pomnik Historii

KOŚCIÓŁ ŚW. ANNY

Od ponad 500 lat urzeka on swoją historią, architekturą i wyjątkowym klimatem. Jest jak drogocenny klejnot, skarb dany w depozyt Ziemi Oleskiej. Wrośnięta korzeniami pradawnej sosny, architektoniczna perła Opolszczyzny jest żywym pomnikiem wiary, miłości i estetycznej wrażliwości naszych przodków. Świątynia ta ma średniowieczny rodowód i legendarne korzenie. 

Kościół otrzymał w roku 2018 z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy zaszczytny tytuł Pomnika Historii. To ukochane przez mieszkańców Olesna święte miejsce trwa w swoim transcendentnym spokoju i pięknie, integrując mieszkańców i przyciągając tłumy rodaków z kraju i z zagranicy, szczególnie w okresie odpustu. Bo św. Anna wielbiona w pradawnej figurce jest niezawodnym wsparciem mieszkańców tej Ziemi, śpiewających gromko: „Niech się co chce ze mną dzieje, w Tobie, święta Anno, mam nadzieję”.