Kościół pw. NMP Wspomożenia Wiernych

Kościół pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Łowoszowie to najmłodszy z kościołów oleskiej parafii. Wybudowany z inicjatywy proboszcza Zbigniewa Donarskiego według planu architekta dr inż. Zbigniewa Webera. W 1984 r. został poświęcony plac pod budowę kościoła, a 20 kwietnia 1987 r. ks. biskup Jan Wieczorek poświęcił kamień węgielny. 13 października 1987 Ordynariusz Opolski bp Alfons Nossol konsekrował nową świątynię w Łowoszowie. Niegdyś w prezbiterium znajdował się obraz Matki Boskiej, po ostatniej renowacji kościoła umieszczono rzeźbę z XIX w. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych z kościoła św. Anny.