ZESTAWIENIE OFERT – PODSUMOWANIE

ZESTAWIENIE OFERT – PODSUMOWANIE

Ołtarz pw. Wniebowzięcia N.M.P. w kościele pw. Św. Anny w Oleśnie

Ołtarz p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele pw. Św. Anny w Oleśnie

Ołtarz Podwyższenia Krzyża Św. w kościele pw. Św. Anny w Oleśnie

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kościoła pw. Św. Anny