Słowo bpa Andrzeja Czai do Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego – Zwiastowanie Pańskie

parafia-olesno.pl

Słowo bpa Andrzeja Czai do Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego – Zwiastowanie Pańskie