Słowo bpa Andrzeja Czai do Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego – Zwiastowanie Pańskie

Słowo bpa Andrzeja Czai do Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego – Zwiastowanie Pańskie