Warsztat oznacza placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania i przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Jest to placówka pobytu dziennego.

Terapię prowadzoną w Warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnego programu terapii i rehabilitacji uczestnika WTZ, co oznacza, że każda osoba niepełnosprawna ma ustalony swój indywidualny tok zajęć, rehabilitacji i terapii. W ramach prowadzonych zajęć istnieją również środowe spotkania katechetyczne, których forma wybiega poza ścisłe rozumienie lekcji katechezy. Polegają one na byciu razem, rozmowach, dyskusjach, wspólnej modlitwie.

Duszpasterzem Warsztatu jest ks. Michał Ludewicz.