Na mocy sakramentu chrztu wszyscy wierni uczestniczą w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, który nadal żyje i szafarzedziała mocą Ducha Świętego w Kościele. Dlatego też nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, osadzony w soborowej eklezjologii, widzi nieodzowne miejsce świeckich w potrójnej posłudze Kościoła: w nauczaniu, uświęcaniu i pasterzowaniu.

Posługę uświęcenia wypełnia Kościół przez Słowo Boże i sakramenty, a przede wszystkim przez Eucharystię. W posłudze uświęcenia, która dokonuje się w liturgii, wierni mają prawo i obowiązek czynnego uczestnictwa (KL 14). Dotyczy to zwłaszcza sprawowania Eucharystii (KPK kan. 224-231).

Oprócz pełnionych już w parafiach posług lektora, kantora, organisty, scholi i ministrantów, " tam, gdzie to doradza konieczność Kościoła … także świeccy, chociażby nie byli lektorami lub akolitami, mogą wykonywać pewne obowiązki (...), a także rozdzielać Komunię świętą, zgodnie z przepisami prawa" (kan. 230 par.3 KPK).

Nasi szafarze nadzwyczajni:

Krzysztof Baron

Ryszard Bartyla

Andrzej Czyrny

Józef Gallus

Józef Gruca

Sebastian Jokiel

Patryk Jończyk

Mirosław Korzekwa

Franciszek Ligendza

Marcin Ligenza

Jan Lukosik

Benedykt Mencel

Mateusz Musiał

Marian Pacierz

Jerzy Piontek

Edward Polak

Zdzisław Pytka

Tomasz Scheffler

Bernard Smyrek