Od średniowiecza jedną z ważnych form życia religijnego stanowiły stowarzyszenia religijne zwane bractwami. Również kult św. Anny z Góry Chełmskiej szerzyło Bractwo św. Anny, liczące w przeszłości wielu członków. Papież Benedykt XIV nadał mu w 1753 roku wiele odpustów.

Kult św. Anny

Do rozwoju kultu św. Anny przyczyniła się pobożność szerokich rzesz wiernych, którzy dopatrywali się szczególnego związku św. Anny z ich własnym życiem. Dlatego też kult św. Anny już od najdawniejszych czasów bardzo głęboko przeniknął w życie chrześcijan.

Od połowy XV w. w Europie zachodniej św. Anna jako babka Jezusa i matka Maryi stała się szczególną opiekunką rodzin oraz kobiet bezdzietnych, matek i wdów. W opinii wiernych św. Anna szczególnie się opiekowała młodą panią i małżonkami oraz całym ich domostwem. Opiece św. Anny bardzo często powierzano kobiety oczekujące narodzin dziecka, którym udzielano specjalnego błogosławieństwa przed figurą lub ołtarzem Jej poświęconym. Świętą wzywano na pomoc w czasie chorób i szerzących się zaraz.

Kult św. Anny w Oleśnie związany jest mocno z wydarzeniami, które wiążą się z historią kościoła pątniczego pw. św. Anny. Za czasów proboszczowania w Oleśnie ks. Gustawa Łysika bractwo św. Anny przeżyło swoje ożywienie. Wcześniejsze kroniki odnotowały, że w Oleśnie bractwo było od niepamiętnych czasów.

Obecnie bractwo św. Anny liczy ok. 80 osób. Zelatorką bractwa w Oleśnie jest pani Maria Marzec.

Bractwo opiekuje się i dba o porządek w kościele pw. św. Anny oraz w kościele pw. św. Michała. Członkowie Bractwa mają wyznaczone swoje godziny adoracyjne, zamawiają Msze św. w intencji kapłanów, modlą się o nowe powołania kapłańskie.

Młode pary chętnie wybierają sobie jako miejsce zawarcia sakramentu małżeństwa kościół św. Anny widząc w Babce Pana Jezusa swoją szczególną Patronkę.