Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) jest wspomaganie proboszcza jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego.Kadencja PRD trwa 5 lat. Członkiem PRD może zostać jedynie katolik autentycznie religijny, zaangażowany w życie parafii oraz posiadający społeczny autorytet.

Członkowie PRD powinni być dobierani według kryteriów: reprezentatywności, kompetencji oraz przydatności.

W skład PRD wchodzą:

ks. proboszcz Lenart Walter
ks. Adamiec Marcin
ks. Cholewa Damian
ks. Ludewicz Michał
Baron Krzysztof
Baron Maria
Biskup Sebastian
Cichoń Ewa
Jabłonka Edward
Jokiel Sebastian
Gallus Józef
Glomb Renata
Hober Krystyna
Kochański Andrzej
Kostka Ewa
Ledwoń Róża
Muszyński Stanisław
Nowak Barbara
Pacierz Zenona
Peciak Małgorzata
Piontek Ewa
Pytka Zdzisław
Skwara Andrzej
Smyk Romuald
Sońska Krystyna
Tomys Manfred
Wiendlocha Renata
Wolny Grzegorz
Zamłyński Tadeusz
Zug Edeltrauda