Każdy z Apostołów wraz z wezwaniem: "Pójdź za Mną" (Mt 4,19), został jednocześnie zaproszony do szkoły modlitwy prowadzonej przez samego Jezusa. Mogli uczyć się modlitwy u boku Mistrza, towarzysząc Mu na co dzień i będąc świadkami Jego modlitwy. Jednak to im nie wystarczało i dlatego prosili Go: "Naucz nas modlić się" (Łk 11,1). Otrzymali wówczas modlitwę "Ojcze nasz" (Łk 11,2-4), w której zawarte jest to, co istotne w chrześcijaństwie - zwracać się jak dziecko do Boga Ojca, Abba-Tatusiu.

Święty Paweł mówi: "Nieustannie się módlcie!" (2 Tes 5,17). Czy jednak współczesny człowiek ma czas na nieustanną modlitwę? Na pewno nieliczni tylko są do tego zdolni. A przecież modlitwa może być niezwykle pomocna w wielu życiowych sytuacjach, nie tylko tragicznych (śmierć, ciężka choroba, uzależnienia), ale i radosnych. Przez modlitwę człowiek zbliża się do Stwórcy
Bardzo często w swoim życiu spotykamy się z sytuacjami, kiedy potrzebna jest wzmożona modlitwa w intencji jakiejś osoby, czy sprawy. Wtedy, wspominając słowa Jezusa Chrystusa: "Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie" (Mt 18, 19), możemy prosić inne osoby o pomoc w modlitwie w danej intencji. Taka modlitwa nigdy nie pozostaje nie wysłuchana.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy

-wtorek, godz. 9.00 - Msza św. a po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 15.00 zakończona Koronką do Bożego Miłosierdzia (Kościół św. Michała)
-środa (godzina przed Mszą św. wieczorną) i piątek (pół godziny przed Mszą św. wieczorną) - Różaniec w intencji młodzieży.
-piątek, godz. 15.00 - Godzina Miłosierdzia (kościół pw. św. Michała)
-niedziela, godz. 15.00 - Różaniec (kościół pw. św. Anny)
-I sobota miesiąca, godz. 19.00 - Adoracja Najśw. Sakramentu i modlitwa o pokój (kaplica szpitalna).