Grupa 25-30 członków , która spotyka się regularnie co piątek. Celem spotkań jest nie tylko przygotowaniem śpiewów zgodnie z kalendarzem liturgicznym, ale także formacja: świadome pogłębianie życia chrześcijańskiego poprzez tworzenie wspólnoty Chrystusowej. Chór istnieje już 10 rok. Na spotkania przychodzą dzieci, młodzież szkolna, studenci, jak i osoby dorosłe. Każdy, kto chciałby na sposób muzyczny uczestniczyć w życiu naszej parafii, znajdzie otwarte drzwi do naszej wspólnoty w każdy piątek po 19 do domu Edyty Stein. Opiekunem chóru jest ks. Michał Ludewicz. 

Schola liturgiczna

Założona przez ks. Sebastiana Krzyżanowskiego w 2008 roku jako wspólnota śpiewu i modlitwy. Należy do niej około 20 dziewcząt. Schola regularnie uczestniczy we mszy szkolnej w piątki oraz mszy niedzielnej. Spotkania scholi odbywają się w domu Św. Edyty Stein o 15.15 w każdy piątek. Opiekunem scholi jest ks. Marcin Adamiec.