Opiekunem Wspólnoty Dzieci Maryi jest ks. Michał. Wspólnota liczy 22 dziewcząt w Oleśnie i 8 w Łowoszowie. Zbiórki co dwa tygodnie: w Oleśnie o godz. 11:00 w domu św. Edyty Stein w Łowoszowie: o godz. 10:00 w salce przy kościele.

 

Dzieci Maryi to wspólnota żyjąca duchem maryjnym i mająca szczególną cześć do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Powstało pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure w 1830r, w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu. W naszej parafii wspólnota Dzieci Maryi ma długoletnią tradycję. Nasza grupa liczy obecnie 30 dziewcząt w różnym wieku.

Maryja to nasz wzór, dlatego pragniemy uczyć się o Niej, naśladować Jej prostotę, pokorę, posłuszeństwo wobec Boga i miłość do ludzi. Nasza służba polega na aktywnym udziale we wszystkich uroczystościach parafialnych i świętach, a także nabożeństwach ku czci matki Bożej, zwłaszcza majowych i różańcowych. Pełnimy wtedy służbę przy sztandarze.
Patronalnym dniem Dzieci Maryi jest 8 grudnia - Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu, po okresie próbnym, uroczyście przyjmowane są do grupy nowe dziewczęta, które wypowiadają przyrzeczenia oddanej służby Niepokalanej. Pozostałe marianki odnawiają swoje przyrzeczenia. W tym dniu jest wspólnotowe przyjęcie, na które przychodzi także św. Mikołaj i nagradza dziewczyny.
Zewnętrznym znakiem przynależenia do grupy Dzieci Maryi jest medalik z wizerunkiem Niepokalanej na kolorowej wstążce - różową otrzymują te, które są włączone do wspólnoty, zieloną noszą dziewczęta od 5 kl. aż do trzeciej klasy gimnazjum, później wręczany jest medalik na niebieskiej wstążce.
Przynależność do wspólnoty to nie tylko modlitwa i służba, ale wspólna zabawa, wyjazdy, spotkania przy cieście i herbacie.
Być Dzieckiem Maryi to starać się żyć Duchem Świętym jak Maryja i oddawać się pod Jej szczególną opiekę oraz składać świadectwo swoim życiem o Jej niepokalanej czystości.
Nasza wspólnota jest otwarta na nowe dziewczęta, dlatego zapraszamy serdecznie. Informacje dotyczące wstąpienia udziela ks. Michał lub każda z marianek.