Młodzież

Młodzież naszej parafii spotyka się w każdy piątek o godzinie 19.00. Co tydzień jest jakaś propozycja, wydarzenie.

Czytaj więcej
Rada Parafialna

Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) jest wspomaganie proboszcza jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego.Kadencja PRD trwa 5 lat. Członkiem PRD może zostać jedynie katolik autentycznie religijny, zaangażowany w życie parafii oraz posiadający społeczny autorytet.

Czytaj więcej
Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci

CEL STOWARZYSZENIA: Stowarzyszenie Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci, zwane także Apostolstwem Dobrej Śmierci, jest zrzeszeniem modlitewnym, które ma przygotować do godnego, chrześcijańskiego umierania. Wstępujący do Stowarzyszenia poprzez mbdsswoje modlitwy i ofiary pragną wyjednywać:

Czytaj więcej
Wspólnoty modlitewne

Każdy z Apostołów wraz z wezwaniem: "Pójdź za Mną" (Mt 4,19), został jednocześnie zaproszony do szkoły modlitwy prowadzonej przez samego Jezusa. Mogli uczyć się modlitwy u boku Mistrza, towarzysząc Mu na co dzień i będąc świadkami Jego modlitwy. Jednak to im nie wystarczało i dlatego prosili Go: "Naucz nas modlić się" (Łk 11,1). Otrzymali wówczas modlitwę "Ojcze nasz" (Łk 11,2-4), w której zawarte jest to, co istotne w chrześcijaństwie - zwracać się jak dziecko do Boga Ojca, Abba-Tatusiu.

Czytaj więcej
Odnowa w Duchu Świętym

Po rekolekcjach, które wygłosił ks. Eugeniusz Ploch (koordynator Wspólnot Odnowy w diecezji opolskiej) w październiku 2011 roku, została zawiązana w Oleśnie, przy parafii Boże Ciała Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym.

Opiekunem duchowym wspólnoty jest ks. Damian Cholewa, natomiast liderem świeckim pani Alicja Cepil.

Celem wspólnoty jest rozwijanie się w poznawaniu Pana Jezusa jako żywej osoby, poznanie drugiego człowieka oraz odkrywanie i rozwijanie charyzmatów. Wspieramy różnorodne inicjatywy w naszej parafii, aby dawać dobre świadectwo o żywym Bogu.

Czytaj więcej
Caritas

Historia Caritas-u w diecezji opolskiej. Posługa miłosierdzia w kościele opolskim posiada bogatą tradycję. Istniejące w Archidiecezji Wrocławskiej przed II. wojną światową niemieckie struktury Caritas, działały sprawnie aż do nadejścia frontu i to zarówno na szczeblu parafialnym jak i w dziesiątkach placówek charytatywnych. Po zakończeniu działań wojennych trzeba było je wskrzesić i dostosować do nowych warunków społecznych i politycznych.

Czytaj więcej
Warsztaty terapii zajęciowej

Warsztat oznacza placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania i przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Jest to placówka pobytu dziennego.

Czytaj więcej
Chór parafialny

Grupa 25-30 członków , która spotyka się regularnie co piątek. Celem spotkań jest nie tylko przygotowaniem śpiewów zgodnie z kalendarzem liturgicznym, ale także formacja: świadome pogłębianie życia chrześcijańskiego poprzez tworzenie wspólnoty Chrystusowej. Chór istnieje już 10 rok. Na spotkania przychodzą dzieci, młodzież szkolna, studenci, jak i osoby dorosłe. Każdy, kto chciałby na sposób muzyczny uczestniczyć w życiu naszej parafii, znajdzie otwarte drzwi do naszej wspólnoty w każdy piątek po 19 do domu Edyty Stein. Opiekunem chóru jest ks. Michał Ludewicz. 

Czytaj więcej
Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej

Na mocy sakramentu chrztu wszyscy wierni uczestniczą w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, który nadal żyje i szafarzedziała mocą Ducha Świętego w Kościele. Dlatego też nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, osadzony w soborowej eklezjologii, widzi nieodzowne miejsce świeckich w potrójnej posłudze Kościoła: w nauczaniu, uświęcaniu i pasterzowaniu.

Czytaj więcej
Dzieci Maryi

 Opiekunem Wspólnoty Dzieci Maryi jest ks. Michał. Wspólnota liczy 22 dziewcząt w Oleśnie i 8 w Łowoszowie. Zbiórki co dwa tygodnie: w Oleśnie o godz. 11:00 w domu św. Edyty Stein w Łowoszowie: o godz. 10:00 w salce przy kościele.

Czytaj więcej
Bractwo św. Anny

Od średniowiecza jedną z ważnych form życia religijnego stanowiły stowarzyszenia religijne zwane bractwami. Również kult św. Anny z Góry Chełmskiej szerzyło Bractwo św. Anny, liczące w przeszłości wielu członków. Papież Benedykt XIV nadał mu w 1753 roku wiele odpustów.

Czytaj więcej
Schola

Opiekunami scholi są p. Renata Wiendlocha i ks. Marcin Adamiec. Schola śpiewa na Mszy. W piątki i czasami w niedzielę o 12 :30. Są to w większości dziewczyny, ale jest też dwóch śpiewaków. Do scholi należą w większości dzieci młodsze i schola jest dla nich naturalnym przygotowaniem do śpiewania w chórze.

Czytaj więcej
Katecheza dla dorosłych

Nadrzędnym celem katechezy, któremu podporządkowane są wszystkie pozostałe, jest nie tylko spotkanie z Jezusem, ale zjednoczenie, a nawet głęboka z Nim zażyłość (PDK 21, por. CT 5; KKK 426; DOK 80).

Czytaj więcej
Ministranci

Ministranci i Lektorzy - Opiekun ks. Marcin Adamiec. Grupa skupiająca chłopców i młodch mężczyzn. Najmłodsi mają 9 lat, najstarsi nawet 22 lata. Łączy nas Jezus. Jemu służymy podczas Mszy Świętej i dla Niego staramy się być ministrantami i lektorami. Oprócz służenia do Mszy Świętej łaczy nas też przyjaźń i wspólne spędzanie czas.

Czytaj więcej
Żywy Różaniec

"Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na Was młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia." Jan Paweł II, "Rosarium Virginis Mariae".

Czytaj więcej