SAKRAMENTY

Małżeństwo

Termin ślubu:

Do uzgodnienia w kancelarii parafialnej.

Czytaj więcej

Pokuta

W naszej parafii spowiadamy:

W dni powszednie: 6.30-7.00 oraz 17.30-18.00

W niedziele i uroczystości: podczas Mszy świętych o godz. 6.30, 8.00 i 9.30.

Czytaj więcej

Chrzest

Sakramentu chrztu świetego udzielamy w naszej parafii podczas niedzielnej Eucharystii (2 i 4 niedziela miesiąca) o godz. 12.30 oraz po Mszy św. jubileuszowej w 4 sobotę miesiąca.

Konferencja przedchrzcielna odbywa się w 2 i 4 sobotę miesiąca o godz. 9.00 w kancelarii parafialnej (lub jeśli jest duża liczba osób - w kościele św. Michała).

Czytaj więcej

Kapłaństwo

Czym jest sakrament Święceń?

Święceniami są: biskupstwo, prezbiterat i diakonat. Przez ten sakrament niektórzy spośród wiernych, naznaczeni w nim niezatartym znamieniem, są ustanawiani świętymi szafarzami; są oni mianowicie konsekrowani i przeznaczeni ażeby wypełniając zadania nauczania, uświęcania i kierowania - byli pasterzami Ludu Bożego.

Czytaj więcej

Bierzmowanie

Czym jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. Słowo „bierzmować” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem umocnieniew wierze.

Czytaj więcej

Eucharystia

Czym jest eucharystia?

Eucharystia jest sakramentem w którym Jezus Chrystus ofiaruje za nas samego siebie, swoje Ciało i swoją Krew, żebyśmy z miłości ofiarowali Mu siebie i żebyśmy zjednoczyli się z Nim w Komunii Świętej. Podczas każdej Mszy Świętej historyczna ofiara Jezusa na krzyżu uobecnia się podczas przeistoczenia w sposób ukryty i bezkrwawy. Gdy spożywamy połamany chleb, jednoczymy się z miłością Jezusa, który złożył za nas na drzewie krzyża swoje Ciało. Kiedy pijemy z jednego kielicha, jednoczymy się z Tym, który ofiarując się za nas, przelał nawet swoją Krew.

Czytaj więcej

Namaszczenie chorych

Udzielanie w każdej chwili w razie potrzeby można wezwać kapłana, by udzielił sakramentu chorych.

Pilne wezwanie księdza do osoby konającej pod numerem: 690 220 142

W I sobotę każdego miesiąca odwiedzamy naszych chorych w ich domach (lub w innym terminie podanym w gazetce parafialnej). Prosimy wcześniej zgłosić chorego w kancelarii parafialnej.

Oprócz tego w Dzień Chorego - w lutym sprawujemy Mszę św. w intencji chorych z naszej parafii i w czasie tej Mszy św. udzielamy sakramentu namaszczenia chorych.

Czytaj więcej