Mediacje rodzinne

Ciesz się dobrymi relacjami w rodzinie i nie tylko! To one są podstawą Twojego dobrego samopoczucia i zdrowia. Większość konfliktów jest rozwiązywalna.

Dobrze przeżyty konflikt może przynieść UMOCNIENIE WIĘZI lub po uzgodnieniu wspólnych zasad funkcjonowania – POKÓJ I WZAJEMNE DOBRO.
Często zwracamy się do osób trzecich żeby się wygadać czy zasięgnąć porady. Jeśli natomiast chcesz nauczyć się satysfakcjonującej komunikacji z osobą na której Ci zależy lub rozwiązać dręczący Cię konflikt - zaproś tę osobę do mediacji. Proces mediacyjny trwa około 4-6 sesji.

Mediator troszczy się o to, by obydwie strony mogły w spokojnych warunkach dokładnie opowiedzieć jak widzą daną sprawę i jakie są ich argumenty, potrzeby.
Proces mediacyjny ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

Przedmiotem uzgodnień mogą być sprawy dotyczące:

• pojednania małżonków,
• ustalenia warunków separacji,
• sposobu wychowywania dzieci,
• sposobu wydawania pieniędzy,
• sposobu kontaktów z rodziną itp.

Mediacje prowadzi się na podstawie umowy o mediacje. Umowa może być też zawarta przez wyrażenie zgody na mediacje.

Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu silnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej osoby.

Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony. Zadaniem mediatora jest dbanie o to, by proponowane rozwiązania były satysfakcjonujące dla obydwu stron.
Mediacji nie stosuje się, gdy w związku występują: przemoc, uzależnienia czy choroba psychiczna. Elementy te zaburzają wiarygodność rozmówców i ich intencji.
Mediacja skupia się też na poszukiwaniu rozwiązań, możliwych do zastosowania na przyszłość. Nie ma na celu dogłębnego analizowania przeszłości, przepracowywania emocji.
Zasady mediacji: bezstronność, poufność, neutralność, dobrowolność (na każdym etapie można przerwać mediacje).