WSPÓLNOTY

Młodzież

Młodzież naszej parafii spotyka się w każdy piątek o godzinie 19.00. Co tydzień jest jakaś propozycja, wydarzenie.

Czytaj więcej

Rada Parafialna

Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) jest wspomaganie proboszcza jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego.Kadencja PRD trwa 5 lat. Członkiem PRD może zostać jedynie katolik autentycznie religijny, zaangażowany w życie parafii oraz posiadający społeczny autorytet.

Czytaj więcej

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Codzienne zabieganie człowieka może niekiedy powodować, że tak bardzo zatroskany o sprawy doczesne, zapomni o ostatecznym spotkaniu z Bogiem w momencie śmierci, i zapomni o życiu, które Bóg przygotował w swej Ojczyźnie Niebieskiej. Co więc robić, by śmierć nie była jedynie chwilą pełną niepokoju? Jak przygotować się do odejścia z tego świata w nadziei, bez obaw, bez lęku?

Czytaj więcej

Krąg Biblijny

Krąg Biblijny - grupa osób medytująych nad Pismem Świętym. Celem udziału w tych spotkaniach jest odnalezienie w słowach Jezusa czegoś, co jest skierowane do mnie, odkrycie tego, jak Jezus bardzo mnie kocha i jak bardzo obecny jest w moim życiu. Doprowadzi nas do tego medytacja Biblii. Czyli czytanie i rozważanie słów Jezusa. Z czasem, jeśli tylko będziemy mieli czyste sumienie i szczerą wolę słuchania Jezusa powinny się pojawić coraz silniejsze uczucia miłości do Jezusa i poczucie, że On jest wyraźnie obecny w moim życiu.

Czytaj więcej

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci

CEL STOWARZYSZENIA:

Stowarzyszenie Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci, zwane także Apostolstwem Dobrej Śmierci, jest zrzeszeniem modlitewnym, które ma przygotować do godnego, chrześcijańskiego umierania.

Czytaj więcej

Wspólnoty Modlitewne

Każdy z Apostołów wraz z wezwaniem: "Pójdź za Mną" (Mt 4,19), został jednocześnie zaproszony do szkoły modlitwy prowadzonej przez samego Jezusa. Mogli uczyć się modlitwy u boku Mistrza, towarzysząc Mu na co dzień i będąc świadkami Jego modlitwy. Jednak to im nie wystarczało i dlatego prosili Go: "Naucz nas modlić się" (Łk 11,1). Otrzymali wówczas modlitwę "Ojcze nasz" (Łk 11,2-4), w której zawarte jest to, co istotne w chrześcijaństwie - zwracać się jak dziecko do Boga Ojca, Abba-Tatusiu.

Czytaj więcej

Odnowa w Duchu Świętym

Opiekunem duchowym wspólnoty jest ks. Damian Cholewa, natomiast liderem świeckim pani Alicja Cepil.

Celem wspólnoty jest rozwijanie się w poznawaniu Pana Jezusa jako żywej osoby, poznanie drugiego człowieka oraz odkrywanie i rozwijanie charyzmatów. Wspieramy różnorodne inicjatywy w naszej parafii, aby dawać dobre świadectwo o żywym Bogu.

Czytaj więcej

Caritas

Historia Caritas-u w diecezji opolskiej. Posługa miłosierdzia w kościele opolskim posiada bogatą tradycję. Istniejące w Archidiecezji Wrocławskiej przed II. wojną światową niemieckie struktury Caritas, działały sprawnie aż do nadejścia frontu i to zarówno na szczeblu parafialnym jak i w dziesiątkach placówek charytatywnych. Po zakończeniu działań wojennych trzeba było je wskrzesić i dostosować do nowych warunków społecznych i politycznych.

Czytaj więcej

Chór parafialny

Grupa 25-30 członków , która spotyka się regularnie co piątek. Celem spotkań jest nie tylko przygotowaniem śpiewów zgodnie z kalendarzem liturgicznym, ale także formacja: świadome pogłębianie życia chrześcijańskiego poprzez tworzenie wspólnoty Chrystusowej. Chór istnieje już 10 rok. Na spotkania przychodzą dzieci, młodzież szkolna, studenci, jak i osoby dorosłe. Każdy, kto chciałby na sposób muzyczny uczestniczyć w życiu naszej parafii, znajdzie otwarte drzwi do naszej wspólnoty w każdy piątek po 19 do domu Edyty Stein. Opiekunem chóru jest ks. Michał Ludewicz.

Czytaj więcej

Warsztaty terapii zajęciowej

Warsztat oznacza placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania i przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Jest to placówka pobytu dziennego.

Czytaj więcej

Ministranci

Ministranci i Lektorzy - Opiekun ks. Marcin Adamiec. Grupa skupiająca chłopców i młodch mężczyzn. Najmłodsi mają 9 lat, najstarsi nawet 22 lata. Łączy nas Jezus. Jemu służymy podczas Mszy Świętej i dla Niego staramy się być ministrantami i lektorami. Oprócz służenia do Mszy Świętej łaczy nas też przyjaźń i wspólne spędzanie czas.

Czytaj więcej

Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej

Na mocy sakramentu chrztu wszyscy wierni uczestniczą w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, który nadal żyje i szafarzedziała mocą Ducha Świętego w Kościele. Dlatego też nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, osadzony w soborowej eklezjologii, widzi nieodzowne miejsce świeckich w potrójnej posłudze Kościoła: w nauczaniu, uświęcaniu i pasterzowaniu.

Czytaj więcej

Dzieci Maryi

Wspólnota Dzieci Maryi w Oleśnie to grupa dziewczyn w wieku szkolnym, które poprzez aktywne uczestnictwo w życiu parafii chcą pogłębiać swoją wiarę. Od 2018 roku ich duszpasterzem jest ks. Tomasz Kornek. Celem wspólnoty jest dążenie do dojrzałości w wierze na wzór Niepokalanej.

Czytaj więcej

Bractwo św. Anny

Od średniowiecza jedną z ważnych form życia religijnego stanowiły stowarzyszenia religijne zwane bractwami. Również kult św. Anny z Góry Chełmskiej szerzyło Bractwo św. Anny, liczące w przeszłości wielu członków. Papież Benedykt XIV nadał mu w 1753 roku wiele odpustów.

Czytaj więcej

Żywy Różaniec

"Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na Was młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia." Jan Paweł II, "Rosarium Virginis Mariae".

Czytaj więcej

Schola

Opiekunami scholi są p. Renata Wiendlocha i ks. Tomasz Kornek. Schola śpiewa na Mszy. W piątki i czasami w niedzielę o 12 :30. Są to w większości dziewczyny, ale jest też dwóch śpiewaków. Do scholi należą w większości dzieci młodsze i schola jest dla nich naturalnym przygotowaniem do śpiewania w chórze.

Czytaj więcej

Katecheza dla dorosłych

Nadrzędnym celem katechezy, któremu podporządkowane są wszystkie pozostałe, jest nie tylko spotkanie z Jezusem, ale zjednoczenie, a nawet głęboka z Nim zażyłość (PDK 21, por. CT 5; KKK 426; DOK 80).

Czytaj więcej