KAMERA

Na czas trwania prac malarskich kamera została wyłączona