Bierzmowanie

Czym jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. Słowo „bierzmować” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem umocnienie
w wierze.

Czytaj więcej
Brand New Wedding Dresses

These eight practical tips cover the basics of healthy eating and can help you make healthier choices. The key to a healthy diet is to: 1. Eat the right amount of calories for how active you are, so that you balance the energy you consume with the energy you use. If you eat or drink too much, you'll put on weight. If you eat and drink too little, you'll lose weight. 2. Eat a wide range of foods to ensure that you're getting a balanced diet and that your body is receiving all the nutrients it needs. It is recommended that men have around 2,500 calories a day. Women should have around 2,000 calories a day. Most adults are eating more calories than they need and should eat fewer calories.

Czytaj więcej
Chrzest

Sakramentu chrztu świetego udzielamy w naszej parafii podczas niedzielnej Eucharystii (2 i 4 niedziela miesiąca)
o godz. 12.30 oraz po Mszy św. jubileuszowej w 4 sobotę miesiąca.

Konferencja przedchrzcielna odbywa się w 2 i 4 sobotę miesiąca o godz. 9.00 w kancelarii parafialnej (lub jeśli jest duża liczba osób - w kościele św. Michała).

Czytaj więcej
Eucharystia

Czym jest eucharystia?

Eucharystia jest sakramentem w którym Jezus Chrystus ofiaruje za nas samego siebie, swoje Ciało i swoją Krew, żebyśmy z miłości ofiarowali Mu siebie i żebyśmy zjednoczyli się z Nim w Komunii Świętej. Podczas każdej Mszy Świętej historyczna ofiara Jezusa na krzyżu uobecnia się podczas przeistoczenia w sposób ukryty i bezkrwawy. Gdy spożywamy połamany chleb, jednoczymy się z miłością Jezusa, który złożył za nas na drzewie krzyża swoje Ciało. Kiedy pijemy z jednego kielicha, jednoczymy się z Tym, który ofiarując się za nas, przelał nawet swoją Krew.

Czytaj więcej
Great Reader for iOS & Android

These eight practical tips cover the basics of healthy eating and can help you make healthier choices. The key to a healthy diet is to: 1. Eat the right amount of calories for how active you are, so that you balance the energy you consume with the energy you use. If you eat or drink too much, you'll put on weight. If you eat and drink too little, you'll lose weight. 2. Eat a wide range of foods to ensure that you're getting a balanced diet and that your body is receiving all the nutrients it needs. It is recommended that men have around 2,500 calories a day. Women should have around 2,000 calories a day. Most adults are eating more calories than they need and should eat fewer calories.

Czytaj więcej
Holiday Spots for Families

On the surface, this mid-size hotel in Cancún’s hotel zone is pretty unremarkable. The tile-floored rooms are big and clean, with terraces or balconies – though they’re not notably stylish. The restaurant is good, not gourmet. The pool is a sensible size. size.candidate. On Christmas Eve, he upped the ante, claiming in an interview.

Czytaj więcej
How to Get the Best Tax Refund

To travel to the islands, the older, conventional ferries are considerably cheaper than hydrofoils and high speed boats. Sailing holidays can be surprisingly cheap for island-hopping.On the surface, this mid-size hotel in Cancún’s hotel zone is pretty unremarkable.

Czytaj więcej
Kapłaństwo

Czym jest sakrament Święceń?

Święceniami są: biskupstwo, prezbiterat i diakonat. Przez ten sakrament niektórzy spośród wiernych, naznaczeni w nim niezatartym znamieniem, są ustanawiani świętymi szafarzami; są oni mianowicie konsekrowani i przeznaczeni ażeby wypełniając zadania nauczania, uświęcania i kierowania - byli pasterzami Ludu Bożego.

Czytaj więcej
Movies to Watch This Spring

These eight practical tips cover the basics of healthy eating and can help you make healthier choices. The key to a healthy diet is to: 1. Eat the right amount of calories for how active you are, so that you balance the energy you consume with the energy you use. If you eat or drink too much, you'll put on weight. If you eat and drink too little, you'll lose weight. 2. Eat a wide range of foods to ensure that you're getting a balanced diet and that your body is receiving all the nutrients it needs. It is recommended that men have around 2,500 calories a day. Women should have around 2,000 calories a day. Most adults are eating more calories than they need and should eat fewer calories.

Czytaj więcej
Namaszczenie chorych

Udzielanie w każdej chwili w razie potrzeby można wezwać kapłana, by udzielił sakramentu chorych.

Pilne wezwanie księdza do osoby konającej pod numerem: 535880691

W I sobotę każdego miesiąca odwiedzamy naszych chorych w ich domach (lub w innym terminie podanym w gazetce parafialnej). Prosimy wcześniej zgłosić chorego w kancelarii parafialnej.

Oprócz tego w Dzień Chorego - w lutym sprawujemy Mszę św. w intencji chorych z naszej parafii i w czasie tej Mszy św. udzielamy sakramentu namaszczenia chorych.

Czytaj więcej
Pokuta

W naszej parafii spowiadamy:

w dni powszednie: 6.30-7.00 oraz 17.30-18.00

w niedziele i uroczystości: podczas Mszy świętych o godz. 6.30, 8.00 i 9.30.

Czytaj więcej
Where to Shop on Your Budget

These eight practical tips cover the basics of healthy eating and can help you make healthier choices. The key to a healthy diet is to: 1. Eat the right amount of calories for how active you are, so that you balance the energy you consume with the energy you use. If you eat or drink too much, you'll put on weight. If you eat and drink too little, you'll lose weight. 2. Eat a wide range of foods to ensure that you're getting a balanced diet and that your body is receiving all the nutrients it needs. It is recommended that men have around 2,500 calories a day. Women should have around 2,000 calories a day. Most adults are eating more calories than they need and should eat fewer calories.

Czytaj więcej