Pielgrzymka Mniejszości Niemieckiej do kościoła św. Anny w Oleśnie

Opublikowany 07.07.2018