Spotkanie popielgrzymkowe

Zapraszamy na spotkanie popielgrzymkowe!