DOFINANSOWANIE

Informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie  ze środków RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW na inwestycję: ,,Prace restauratorskie i konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła pw. św. Rocha w Grodzisku”


Zakres prac obejmuje prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym, które pozwolą
powstrzymać proces degradacji, zaś prace restauratorskie przywrócą ołtarzowi pierwotne
walory estetyczne. Drewno zostanie zdezynfekowane i wzmocnione, warstwy przemalowań
zostaną usunięte, ubytki drewna w elementach rzeźbiarskich, snycerskich uzupełnione.
Prace obejmą m.in. wzmocnienie luźnych połączeń elementów, wymianę skoordynowanych
łączników, rekonstrukcję w drewnie, retusz oryginalnej polichromii, nałożenie werniksu
końcowego.


Dofinansowanie z RPOZ: 309.753,65 zł
Całkowita wartość zadania: 316.063,65 zł