Dofinansowanie

Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Oleśnie pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. ,, Poprawa dostępności do kościoła parafialnego pw. Bożego Ciała w Oleśnie” w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Projekt finansowany jest ze środków PEFRON w wysokości do 80%.

Całkowita wartość projektu: 96 290,50 zł

Wysokość dofinansowania: 76 552,40 zł

Celem projektu jest usunięcie barier architektonicznych przy kościele Bożego Ciała w Oleśnie, poprzez modernizację zagospodarowania terenu wokół budynku kościoła (ścieżka od strony ul. Pieloka), budowę dwóch pochylni przy schodach głównych do kościoła, oznakowanie poziome wewnątrz świątyni - przy schodach na chór.

Realizacja zadania ma zakończyć się do końca września 2024 r.