Boże Narodzenie 2022

Betlejem naszych serc

Bóg widział, że Jego wielkość budziła w człowieku opór, że człowiek czuł się ograniczony w byciu sobą i zagrożony w swej wolności. Bóg zatem wybrał nową drogę. Stał się Dzieckiem. Stał się zależny i słaby, potrzebujący naszej miłości. 
Teraz — mówi nam ten Bóg, który stał się Dzieckiem — już nie możecie się Mnie bać, teraz możecie Mnie tylko kochać.
Przeżywamy Boże Narodzenie. To nie tylko jedne święta, gdzieś tam dalekie Boże Narodzenie w Betlejem. Tym Betlejem niech się staje każdy nasz dom, każda rodzina…
Miłość Boga, która rozlewa się na cały wszechświat przechodzi na rodzinę i Duch Święty tę miłość uobecnia. 
Tym Betlejem jest też kościół, gdzie ołtarz jest żłóbkiem, gdzie spoczywa ciało Tego samego Chrystusa, który się narodził.
Kościół – Dom Boga i nasz. 
Zatrzymajmy się przed Stajenką, która nie tylko przypomina nam betlejemską noc, ale przypomina, że Betlejem jest w nas. Przeżyjmy Betlejem w sercu, w rodzinie, w kościele…


Drogie Siostry – drodzy Bracia, «Słowo stało się ciałem», przyszło, by zamieszkać wśród nas, jest Emmanuelem, Bogiem, który stał się nam bliski. Kontemplujmy razem tę wielką tajemnicę miłości, pozwólmy, by nasze serca zostały oświecone światłem, które jaśnieje w betlejemskiej grocie! 
Życzymy wszystkim dobrych świąt Bożego Narodzenia!


- ks. Walter Lenart, proboszcz wraz

z księżmi wikarymi Darkiem, Damianem i Michałem